Brukskörning med häst och ponny

____________________________

 

________________________

Resultat 2012 års DM

  1. hittar du HÄR!

____________________

 

Brukskörning 28 augusti 2010

 Brukskörning med häst, då deltagar antalet var högt i år, med många nya debutanter så är resultat listan upp delad i två och brukskörning med ponny har en helt egen. Som sagt så var det många nya kuskar med i årets tävling och inget glädjer oss mer än det!

Bra jobbat alla, nu hoppas vi att ni även dyker upp nästa år samt på de träningar som annordnas här runt omkring, så vi får igång ett riktigt stort tränings och tävlings gäng!

 

                                                 1                2             3              5              6              7          9           

   Station
Ida     Eriksson
Lennart Östberg
Katarina Wängman
Jonas Eriksson
Thomas Johansson
Anders Svensson
Anna Sjölin

Funktions kontroll

3 4 7 0        S 2 0
Under körning bedöms. 13 13 36 5        T 5 10

Rakkörning

0 4 0 84        R 0 40
Lydnadshinder 0 40 0 0        U 0 0
Platta 0 0 0 0        K 20 40
Halter 60 4 31 34        E 36 36
Serpentiner 0 30 0 10        N 0 10
Träbro 0 10 0 0 - 0 0
Lastbrygga pålastning 30 2 40 6 - 1 1
Lastbrygga avlastning 4 2 0 11 - 0 3
Manöver i trångt utrymme 30 0 30 30 - 0 60
Vattenhinder 0 30 0 0 - 0 0
Backning för att vända på sidoväg 40 50 40 40 - 30 30
Backning in i port 0 0 100 u 150 - 10 40
Backning ut från port 0 0 30 30 - 0 40
Osportsligt uppträdande 0 0 0 0 - 0 0
Tid (straffpoäng) 54 36 0 38 - 0 14
Summa straffpoäng 234 315 314 u 438 - 104 324
Placering 3 4 9 8 - 1 5

 

 

Körning 28 augusti 2010

 

                                10          11           13         14          15         16                      

   Station
Eva Wallin
Karin Sjons
Anders Jonsson
Martin Ståhlklo
Anita Eckebring
Sture Brorsson
     

Funktions kontroll

     S 2      U 3 0 0      
Under körning bedöms.      T 43      T 12 5 8      

Rakkörning

     R 13      E 7 0 56      
Lydnadshinder      U 30      S 0 0 0      
Platta      K 40      L 0 40 40      
Halter      E 39      U 0 13 35      
Serpentiner      N 40      T 0 10 10      
Träbro - 0      E 0 0 0      
Lastbrygga pålastning - 15      N 0 0 5      
Lastbrygga avlastning - 10 - 0 0 0      
Manöver i trångt utrymme - 30 Pga. fel 30 0 90      
Vattenhinder - 0 vägval 0 0 0      
Backning för att vända på sidoväg - 105 - 30 5 30      
Backning in i port - 30 - 0 10 60      
Backning ut från port - 0 - 0 30 30      
Osportsligt uppträdande - 0 - 0 0 0      
Tid (straffpoäng) - 22 - 54 0 0      
Summa straffpoäng - 419 - 136 113 364      
Placering - 7 - 2 U-län* 6      

(*Anita Eckebring var med utom DM tävlingen då hon är från ett annat län, Uppland.

Poäng mässigt placerade hon sig 2:a)

Då vi har ett bra sammarbete med andra län på DM tävlingarna så brukar det dyka upp några "utomsocknes" på våra DM för att passa på att träna sig själva och sina hästar samt för att hjälpa till som funktionärer. Vilket vi är mycket glada för! Vårt sammarbete har hållit på under många år och är uppskattat från båda håll. Hästfolk från både uppland och dalarna brukar vara med, men vi har även haft påhälsning från bla. jämtland. Sedan åker vår ordförande Kurt och vår alltiallo Göte, mfl. till andra län för att hjälpa till med både banbygge och bedömmning och några av våra egna körare brukar deltaga på andra läns DM. Det är super nyttig träning för både häst och kusk och en bra erfarenhet att få åka runt och titta samt uppleva hur det är på andra ställen.

 

Tävlande med stor häst för X-län i SM år 2011 är Anders Svensson med sin häst Seger.

 

 

 

Körning 28 augusti 2010 med ponny.

 

                                4            8          12

   Station
Alexandra Gulaker
Helena Bräutigam
Maria Eriksson
           

Funktions kontroll

0 0 0            
Under körning bedöms. 1 5 0            

Rakkörning

38 21 11            
Lydnadshinder 0 0 0            
Platta 40 40 20            
Halter 8 60 12            
Serpentiner 0 30 0            
Träbro 0 0 0            
Lastbrygga pålastning 4 0 11            
Lastbrygga avlastning 2 13 0            
Manöver i trångt utrymme 0 30 0            
Vattenhinder 0 0 0            
Backning för att vända på sidoväg 0 0 30            
Backning in i port 0 30 0            
Backning ut från port 0 0 0            
Osportsligt uppträdande 0 0 0            
Tid (straffpoäng) 0 0 0            
Summa straffpoäng 93 229 84            
Placering 2 W-län * 1            

(*Helena Bräutigam var med utom DM tävlingen då hon är från ett annat län, dalrana.

Poäng mässigt placerade hon sig 3:a)

 

DM och SM tävlingarna är uppdelade efter stor häst och ponny. Detta pga andra förhållanden med mått på momenten osv. Därför är det ytterligare en segrare i DM, nämligen här i ponny klassen.

 

Så tävlande för X-län i ponny år 2011 i SM är, Maria Eriksson med sin ponny Emil.

_________________________

_________________________

Vad är Brukskörning?

Brukskörning är en lugnare tävlingsform som med inriktning på samarbetet mellan kusk och häst, den viktiga vardagsdressyren . Man ska köra igenom en bana och utföra upp till 12 olika moment i nummerordning, under en maxtid, gärna nära en idealtid. Banan körs i skritt och trav enligt markeringar. Man ska ha så få straffpoäng som möjligt när man går i mål. Körningen bedöms under färd, och i varje moment kan du få straffpoäng, eller bli utesluten. Blir man utesluten ur ett del moment får man ändå fortsätta sin körning tills banan är slut. Kanske övriga medtävlande också blir uteslutna i något moment, då gäller fortfarande regeln om lägst straffpoäng! För att det ska vara rättvist kör alla tävlande banan med samma flakvagn, du behöver inte ta med egen! (en vagn för ponny klassen, en för hästklassen, banorna anpassas efter klass!)

En kusk måste alltid ha medhjälpare med sig. Kusken ska sitta på höger sida, medhjälparen skall sitta med på vänster sida. Medhjälparen får bara ingripa om det uppstår förhållanden som kräver det! Kusk och medhjälpare ska ha lämpliga huvudbonader, gärna med solskydd. Godkänd hjälm eller keps är bra! Körpisk som når fram till däckeln är obligatoriskt!

Före start måste man alltid gå igenom en funktionskontroll, där hästens utrustning kontrolleras. Seldon ska vara i god kvalitet´, väl underhållen och vara bra tillpassad. Bett ska användas, helt eller delat, minst 9 mm i diameter. Stångbett och nosrem kan ge straffpoäng!  Skygglappar är ej tillåtet! Hov vården är viktig, och det allmänna intrycket bedöms, hästen måste vara ren och fin. Anspänning och från spänning bedöms, om hästen inte går att spänna för inom 5 minuter utesluts man ur hela tävlingen! Eventuella fel måste åtgärdas före start.

Moment: 

Rakkörning: en sträcka på 25-100 m ska köras så rakt som möjligt 


Lydnadshinder:
Ljudeffekter eller fladdrandeföremål skall passeras utan att stanna, backa eller lägga en volt för nytt försök. Måste köra innanför markering!

Platta: Hästen och vagnens framhjul skall passera plattan utan att vidröra den, ett av bakhjulen skall köra rakt över. Skritt, utan att stanna. 

Lastbrygga: Kusken skall parkera vid bryggan, hämta last, köra en bestämd väg, återkomma och lasta av. Max 20 cm från bryggan, hela flaket måste vara intill bryggan. Hästen måste stå still.


Portar:
travgenom 10-15portar med rivbara markeringar utsatta i form av serpentiner.

Halter: Centrum på vagnens framhjul ska hållas inom markeringar under angiven tid, 10- 60 sekunder. Minst en halt i motlut och i medlut. 

Träbro: Ekipaget ska passera hindret i hela dess längd, utan att rygga eller stanna.

Manöverprov i trångt utrymme: Hela ekipaget kör in och vänder åt valfritt håll i en trång ruta utan att trampa utanför eller nudda kanten. Rivbara markeringar kan finnas vid öppningen!

Vattenhinder: Körninggenom vattenhinder utan att stanna eller rygga.


Backning för att vända på sidoväg:
Kör framåt på ”gata”, backar in så att båda bakhjulen är helt inne på sidovägen och kör sedan ut igen där ifrån man kom.

Backning in i port: Backar in i en öppning utan att backa för långt, gå utanför, slå ner eller nudda markeringar. Hela flaket skall vara inne i porten.
Backning ut från port:
Hästen körs in i en port tills vagnens främre kant är inne, och backar sedan ut, utan att nudda, slå ned eller gå utanför markeringar.

Syftet är att:Ge kuskar och hästägare större anledning till att få sina unghästar inkörda och användbara, så att de kan utföra nyttigt arbete. Att hålla inkörda hästar under fortsatt skolning. Ge hästar och kuskar träning i moment som sparsamt förekommer i andra tävlingsformer. Ge kuskar anledning att träffas och testa sina och hästarnas kunskaper. Erbjuda en tävlingsform som inte kräver uthållighetsträning av hästarna i någon större omfattning och som dessutom innebär måttliga kostnader för sina utövare.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)